Overstapservice

Accountant of boekhouder

Ondernemers overwegen regelmatig om over te stappen naar een andere accountant of administratiekantoor. Redenen zijn vaak onvrede over de kwaliteit, te hoge kosten of het niet nakomen van afspraken. De drempel om over te stappen ligt vaak hoog omdat men bang is dat de overdracht niet probleemloos zal verlopen. Dit is een begrijpelijke maar niet terechte vrees. Om het u gemakkelijk te maken heeft Mijn Taxi Administratie een overstapservice ontwikkeld die de drempel om over te stappen naar een ander kantoor wegneemt.

Een accountant is alleen voor middelgrote tot grote bedrijven verplicht (vanaf 50 man personeel en tientallen miljoenen aan omzet) en hier zullen de meeste ondernemers dus niet mee te maken krijgen. Een accountant is een stuk duurder en niet per definitie beter, u kunt dus beter kiezen voor een goede boekhouder.

Deze overstapservice, in combinatie met de wettelijke bepalingen waar accountants en administratiekantoren zich aan moeten houden, garandeert een zo soepel mogelijke voortzetting van de administratieve en fiscale dienstverlening.

  • Indien nodig dan vragen wij uitstel aan voor uw aangiften. Zo loopt u nooit het risico dat de belastingdienst u aanmaant voor nog niet gedane aangiften.

  • Als er een aantal maanden nogmaals ingeboekt moeten worden dan nemen wij dit ook voor onze rekening.

  • Mijn Taxi Administratie vraagt alle specificaties van de laatste jaarrekening en aangiften op bij de voormalige accountant, zodat alle gegevens voor de volgende jaarrekening en aangiften voor handen zijn.

Overstapservice